Không chỉ có người hút uống, không có các dấu hiệu cao huyết áp hay cholesterol trong máu cao mà ngay cả những người làm việc trong môi trường có nhiều áp lực, hay căng thẳng cũng vẫn bị các cơn đau tim tấn công. Nguyên nhân bất ngờ Những người bạn biết tin Thanh, T